Osnovu poslovanja naše kompanije čini savetovanje, razvoj i upravljanje investicionim projektima.

● Rekonstrukcija i modernizacija sistema javnog osvetljenja
● Rekonstrukcija i modernizacija sistema daljinskog grejanja
● Rekonstrukcija i modernizacija javnih objekata

● Javni prevoz u gradovima - drumski
● Održavanje lokalnih, regionalnih i državnih saobraćajnica sa rekonstrukcijom i dogradnjom/izgradnjom

● Kanalizacioni sistemi – izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija kanalizacione mreže
● Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (sa i bez kogeneracije)

Vizija

Obezbeđivanje kvalitetne javne usluge kroz integrisane interese javnog i privatnog sektora.

Misija

Pozitivni primeri iz prakse za vrlo kratko vrijeme su dokazali da se jaz između javnog i privatnog sektora u ovoj oblasti može premostiti i da njihovom sinergijom se može doći do dobrih rezultata. Naša misija je da svojim znanjem i iskustvom pomognemo unapređenju ovog odnosa, i uvereni smo da ćemo i dalje u tome biti uspešni.

VESTI

NAJVEĆI JPP PROJEKAT

Grad Kruševac i kompanija GGE, regionalna grupa za energetske usluge, potpisali su ugovor o javno-privatnom partnerstvu (JPP) za potpunu obnovu sistema javnog osvetljenja.

26 Oktobar, 2017 VIDI VIŠE
OBNOVA JAVNE RASVETE

Radi se o uključivanju privatnog kapitala u obnavljanje javne rasvete na celoj teritoriji opštine Ada, i o upravljanju i održavanju istog u narednih dvanaest godina.

30 Jul, 2016 VIDI VIŠE
UŠTEDA 200 MILIONA DINARA

Grad Kruševac kroz projekat JPP će od prvog dana perioda garantovanja ostvariti novčanu uštedu, koja za ugovoreni period od 15 godina iznosi 199 miliona dinara.

24 Oktobar, 2017 VIDI VIŠE
IRE Network - Members & Cooperations

New IRE-member from Belgrade - PPP INVESTMENT MEMBER OF THE INSTITUTE OF THE REGIONS OF EUROPE (IRE)

17 Decembar, 2017 VIDI VIŠE

Vizija

Energijom koja se luči iz pozitivnih primera iz prakse, integrisati interese javnog i privatnog sektora na taj način da zajedno obezbede kvalitetnu urbanu I drugu infrastrukturu, što za cilj ima dugogodišnje obezbeđivanje kvalitetne javne usluge na opšte zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

Misija

Razvoj javno privatnog partnerstva kao poslovnog modela u Srbiji je bio uspešan pionirski poduhvat, na koji smo posebno ponosni. Primeniti sve mogućnosti koje su, na raspolaganju za razvoj infrastrukture, održivog razvoja, energetike I energetske efikasnosti je naša misija koju svakodnevno sprovodimo, dajući podršku kako javnim tako I privatnim partnerima u dostizanju njihovih poslovnih ciljeva koji su izvodljivi, održivi I pre svega korisni za širu društvenu zajednicu.

O Nama

PPP INVESTMENT D.O.O. je osnovan sa ciljem primene znanja i iskustava iz javnog sektora na razvoj modela javno-privatnog partnerstva. Naša želja je da privatne investicije pronađu mesta u rešavanju investicionih problema u javnom sektoru.
Osnovna delatnost je savetovanje, razvoj i upravljanje investicionim projektima, posebno priprema projekata u oblasti javno-privatnog partnerstva i modela ESCO.

Case Study
Mi smo ovde

Stupiti u kontakt


Bulevar Kralja
Aleksandra
84/3, Beograd


+381 11 334 19 38


office@pppi.rs

Mi smo ovde

Stupiti u kontakt